ŘEČNÍCI KONFERENCE ENERGETICKÁ INVENTURA

Fotografie Dany Drábové

Dana Drábová

ATOMOVÁ LADY je jednou z nejznámějších, a také z nejrespektovanějších osobností kolem tématu jaderné energie. Vystudovala jaderné inženýrství a celý život se věnuje rizikům jaderných technologií. V roce 1999 byla jmenována předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Do debat ohledně jaderné energie vnáší racionalitu a zdravý rozum. Vysvětluje fenomén jádra tak, aby ho pochopili i lidé mimo obor. Vášně, které se objevují kolem jaderných elektráren, komentuje s klidem, mnohdy až s nadsázkou.
Rozhodně však nepatří mezi atomové dogmatiky. „Najde-li se lepší varianta, než jaderná energie, měli bychom ji využít,“ říká.


Fotografie Tomáše Drápely

Tomáš Drápela

Respektovaná osobnost českého energetického byznysu. Od roku 1996 pracoval v Plzeňské teplárenské, postupně jako samostatný ekonom a finanční ředitel, od roku 2002 do roku 2019 jako generální ředitel. Více než 15 let je členem výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.
Tvrdí, že Evropu zachvátila protiemisní hysterie a sebevražedná regulace. Věří, že současná řešení budou překonána, ale varuje před tím, abychom se snažili technologický vývoj zázračně uspěchat.


Portrét profesora Bedřicha Moldana

Bedřich Moldan

Profesor Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Centra pro otázky životního prostředí. Geochemik, ekolog, publicista a politik. Jako první československý (a český) ministr životního prostředí sehrál zásadní roli při tvorbě české ekologické legislativy po listopadu roku 1989. Zastával různé veřejné funkce doma i v zahraničí, byl senátorem Parlamentu České republiky a v zahraničí například předsedou Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani. Publikoval mnoho odborných prací, článků, knížek, také učebnic a textů pro širokou veřejnost a svou prací zásadně ovlivnil hned několik generací environmentalistů. Je jedním z nejvýznamnějších představitelů československé a české environmentální školy a světově uznávaným odborníkem v oblasti analytické chemie, biogeochemie a životního prostředí.
„Nejničivější je konzumně orientovaná civilizace,“ říká k tématu udržitelného rozvoje, jímž se dlouhodobě zabývá.


Fotografie pana Jaromíra Nováka

Jaromír Novák

Specialista na energetické strategie, projektové řízení a financování energetických projektů. Je nezávislým expertem v „Energy and Nuclear Strategy Network“, externím expertem Mezinárodní agentury pro atomovou energii v mnoha zemích a rovněž lektorem projektového řízení pro české i zahraniční společnosti a vysoké školy.
V období 2019 až 2021 byl expertem v týmu vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, předtím pracoval jako poradce ministra průmyslu a obchodu. V letech 1993 až 2017 vedl jako partner a generální ředitel společnosti Euroenergy projekty v oblasti energetiky pro významné tuzemské, Evropské i mimo Evropské energetické společnosti.
V letech 1982-1992 pracoval ve vedení ČEZ Praha v různých funkcích, a také jako zástupce náměstka generálního ředitele ČEZ s odpovědností za koordinaci rozvoje společnosti. V období 1973-1982 pracoval v Energoinvestu (inženýrské organizaci ČEZ) na stavbách klasických elektráren a tepláren, a zejména při přípravě, realizaci a spouštění Jaderné elektrárny Dukovany.


Fotografie Ivana Trupa

Ivan Trup

Je absolventem gymnasia v Senici se zaměřením na fyziku, matematiku a informatiku. V roce 1994 úspěšně ukončil studium na Fakultě elektrotechniky a informatiky STU v Bratislavě v oboru konstrukce počítačů a informatika. Od ukončení studia pracuje v společnosti MicroStep – HDO s.r.o. na různých pozicích. Se svým týmem se věnoval návrhu, vývoji a programování embedded zařízení, návrhu a vývoji zařízení, automatizaci technologií průmyslu, budov, technologii fotovoltaických elektráren. V současnosti působí ve funkci obchodního ředitele společnosti MicroStep – HDO s.r.o. a je jedním z jejích jednatelů. Působí rovněž jako vedoucí technické skupiny asociace AKU-BAT CZ.


Fotografie paní senátorky Hany Žákové

Hana Žáková

Senátorka a předsedkyně podvýboru pro energetiku. Dvacet let působila v komunální politice – čtyři volební období byla starostkou Koněšína, mnoho let předsedala mikroregionu Horácko a jedno volební období byla zastupitelkou Kraje Vysočina. V roce 2018 byla zvolena senátorkou Parlamentu České republiky za volební obvod Třebíčsko. Věnuje se především tématům dopravy, energetiky a regionálnímu rozvoji.