ŘEČNÍCI KONFERENCE ENERGETICKÁ INVENTURA

Portrét Mirka Topolánka

Mirek Topolánek

Český politik a vrcholový manažer. Byl předsedou vlády, šéfem ODS, v roce 2009 předsedou Rady Evropské unie. Dnes se věnuje teplárenskému průmyslu a vedle toho glosování veřejného dění.


Fotografie paní senátorky Hany Žákové

Hana Žáková

Senátorka a předsedkyně podvýboru pro energetiku. Dvacet let působila v komunální politice – čtyři volební období byla starostkou Koněšína, mnoho let předsedala mikroregionu Horácko a jedno volební období byla zastupitelkou Kraje Vysočina. V roce 2018 byla zvolena senátorkou Parlamentu České republiky za volební obvod Třebíčsko. Věnuje se především tématům dopravy, energetiky a regionálnímu rozvoji.


Fotografie Tomáše Drápely

Tomáš Drápela

Respektovaná osobnost českého energetického byznysu. Od roku 1996 pracoval v Plzeňské teplárenské, postupně jako samostatný ekonom a finanční ředitel, od roku 2002 do roku 2019 jako generální ředitel. Více než 15 let je členem výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.
Tvrdí, že Evropu zachvátila protiemisní hysterie a sebevražedná regulace. Věří, že současná řešení budou překonána, ale varuje před tím, abychom se snažili technologický vývoj zázračně uspěchat.


Portrét Jiřího Pohla

Jiří Pohl

Po absolvování dopravní průmyslovky začínal na železnici jako topič na parních lokomotivách. Následně vystudoval elektrickou trakci u profesora Jansy na Vysoké škole dopravní v Žilině. V letech 1975 až 2000 pracoval jako projektant elektrických výzbrojí vozidel a později jako hlavní konstruktér v ČKD. Od roku 2000 působí u společnosti Siemens ČR v oddělení Engineeringu (od roku 2018 součást společnosti Siemens Mobility, s.r.o.).
Po letech práce v první linii projektových úkolů se věnuje průřezovým strategickým rozvojovým projektům. Je odpovědný za růst odborné kvalifikace vývojových pracovníků Engineeringu v Praze, v Plzni a v Ostravě, zajišťovaný formou přednášek odborných znalostí v rámci Rail Academy. Vyučuje na vysokých školách v tuzemsku i v zahraničí, publikuje v odborných časopisech a s tématem dopravy reprezentuje společnost Siemens Mobility, s.r.o. na konferencích.


Fotografie Dany Drábové

Dana Drábová

ATOMOVÁ LADY je jednou z nejznámějších, a také z nejrespektovanějších osobností kolem tématu jaderné energie. Vystudovala jaderné inženýrství a celý život se věnuje rizikům jaderných technologií. V roce 1999 byla jmenována předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Do debat ohledně jaderné energie vnáší racionalitu a zdravý rozum. Vysvětluje fenomén jádra tak, aby ho pochopili i lidé mimo obor. Vášně, které se objevují kolem jaderných elektráren, komentuje s klidem, mnohdy až s nadsázkou.
Rozhodně však nepatří mezi atomové dogmatiky. „Najde-li se lepší varianta, než jaderná energie, měli bychom ji využít,“ říká.


Portrét profesora Bedřicha Moldana

Bedřich Moldan

Profesor Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Centra pro otázky životního prostředí. Geochemik, ekolog, publicista a politik. Jako první československý (a český) ministr životního prostředí sehrál zásadní roli při tvorbě české ekologické legislativy po listopadu roku 1989. Zastával různé veřejné funkce doma i v zahraničí, byl senátorem Parlamentu České republiky a v zahraničí například předsedou Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani. Publikoval mnoho odborných prací, článků, knížek, také učebnic a textů pro širokou veřejnost a svou prací zásadně ovlivnil hned několik generací environmentalistů. Je jedním z nejvýznamnějších představitelů československé a české environmentální školy a světově uznávaným odborníkem v oblasti analytické chemie, biogeochemie a životního prostředí.
„Nejničivější je konzumně orientovaná civilizace,“ říká k tématu udržitelného rozvoje, jímž se dlouhodobě zabývá.


Fotografie Ivana Trupa

Ivan Trup

Je absolventem gymnasia v Senici se zaměřením na fyziku, matematiku a informatiku. V roce 1994 úspěšně ukončil studium na Fakultě elektrotechniky a informatiky STU v Bratislavě v oboru konstrukce počítačů a informatika. Od ukončení studia pracuje v společnosti MicroStep – HDO s.r.o. na různých pozicích. Se svým týmem se věnoval návrhu, vývoji a programování embedded zařízení, návrhu a vývoji zařízení, automatizaci technologií průmyslu, budov, technologii fotovoltaických elektráren. V současnosti působí ve funkci obchodního ředitele společnosti MicroStep – HDO s.r.o. a je jedním z jejích jednatelů. Působí rovněž jako vedoucí technické skupiny asociace AKU-BAT CZ.


Fotografie pana Jaromíra Nováka

Jaromír Novák

Specialista na energetické strategie, projektové řízení a financování energetických projektů. Je nezávislým expertem v „Energy and Nuclear Strategy Network“, externím expertem Mezinárodní agentury pro atomovou energii v mnoha zemích a rovněž lektorem projektového řízení pro české i zahraniční společnosti a vysoké školy.
V období 2019 až 2021 byl expertem v týmu vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, předtím pracoval jako poradce ministra průmyslu a obchodu. V letech 1993 až 2017 vedl jako partner a generální ředitel společnosti Euroenergy projekty v oblasti energetiky pro významné tuzemské, Evropské i mimo Evropské energetické společnosti.
V letech 1982-1992 pracoval ve vedení ČEZ Praha v různých funkcích, a také jako zástupce náměstka generálního ředitele ČEZ s odpovědností za koordinaci rozvoje společnosti. V období 1973-1982 pracoval v Energoinvestu (inženýrské organizaci ČEZ) na stavbách klasických elektráren a tepláren, a zejména při přípravě, realizaci a spouštění Jaderné elektrárny Dukovany.


Portrét Hanuše Berana

Hanuš Beran

Pracuje ve společnosti Taures od jejího založení a aktuálně je předsedou představenstva. Zabývá se projekty s ekonomickou, technickou i právní problematikou. Modeluje provoz tepláren a elektráren včetně ekonomického vyhodnocování změny provozu a investičních akcí, analyzuje a predikuje vývoj trhu s elektřinou a podpůrnými službami, cenovou regulaci, návratnost investic a další ekonomické záležitosti v energetice. Podílí se na studiích realizovatelnosti výstavby a rekonstrukcí tepláren a elektráren, aktivně participuje na přípravě primární a sekundární energetické legislativy se specializací zejména na slovenské legislativní prostředí.


Portrét Josefa Schwarze

Josef Schwarz

Ekonomický poradce na Zastoupení Evropské komise v ČR. Právník, expert na EU fondy a veřejnou podporu (zejména oblast energetiky, telekomunikací, výzkumu a inovací). Těžištěm jeho současné práce je oživení ekonomiky ČR, zelená a digitální transformace a transformace uhelných regionů.


Portrét Jiřího Kohouta

Jiří Kohout

Doktorát z matematického modelování získal na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni a titul MBA udělený Nottingham Trent University.
Je vedoucím dopravního oddělení Plzeňských městských dopravních podniků, ve kterých působí už 15 let. Jako projektový manažer zde stál za úspěšnou realizací projektů vybudování dispečinku MHD, systému inteligentních zastávek, webových jízdních řádů a dalších projektů. Od dubna 2020 vede Trolejbusovou komisi Mezinárodní asociace veřejné dopravy.
Veřejná doprava je jeho celoživotní vášní. V poslední době se věnuje inteligentním dopravním systémům a je velkým podporovatelem elektromobility – stojí za rozvojem bateriových trolejbusů v Plzni.